Promotor jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie postępów w pisaniu pracy

Sporo żaków rozpoczynających ostatni rok studiów staje przed koniecznością napisania pracy dyplomowej. Oczywiście stworzenie oraz obronienie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do zdobycia tytułu magistra. Należy zaznaczyć, że zależnie od kierunku studiów prace mgr Lublin wyglądają całkowicie w inny sposób. Przede wszystkim w pracach II stopnia na kierunkach ścisłych poruszane są całkowicie inne aspekty niż w pracach żaków kierunków humanistycznych. Właśnie dlatego także praca magisterska filologia polska jest to rezultat kilkumiesięcznej pracy żaka filologii polskiej. Student ten powinien na początku zdecydować się na określony temat. Z kolei musimy pamiętać, że zagadnienia prac drugiego stopnia polonistyka są niezwykle różnorodne oraz bardzo rzadko się powtarzają. Szczególnie wynika to z niezwykle rozległego materiału, który obejmuje ów kierunek. Zwykle też na wybór tematu ogromny wpływ mają zainteresowania samego autora czy też to, jakich porad udzieli promotor. W szczególności, że to promotor jest osobą w największej mierze odpowiedzialną za kontrolowaniu postępów w pisaniu pracy.